Murok Rustic

Ej lagervara

Murok Rustic tillverkas i 7 färger, vilka kan mixas enligt eget önskemål och fantasi. Varje förpackning innehåller 0,675 kvm, respektive 1 löpmeter hörnsten (motsv. 0,3 kvm).

Montering

Stenen monteras med kakelfix Cemix Uniflex. Foga med Cemix Unijoint.

Väggar kan även lämnas utan fogmassa. Skydda den färdiga väggen med ett lager Silifin.